Przychodnia świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach
podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prywatnie.
Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną lekarza rodzinnego,
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo rodzinnej

Chcesz zapisać się do nas? Wypełnij deklaracje i złóż w naszej rejestracji, resztą zajmie się już nasz personel

Poza godzinami pracy przychodni oraz w soboty, niedziele i święta pacjenci zapisani
do CM DYNMED przyjmowani są w punkcie Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej
ZOZ Nr 2 Rzeszów w Dynowie przy ul. Ks. Ożoga

 1. Personel lekarski:
  lek. Joanna Bajda – spec. medycyna rodzinna
  lek.  Elżbieta Barańska – Skubisz – pediatra, spec. medycyna rodzinna
  lek. Marian Owoc – spec. medycyna rodzinna, reumatolog
  lek. Małgorzata Gołąbek – specjalizująca się w pediatrii
  lek. Mateusz Bieniasz – specjalizujący się w pediatrii
  lek. Maciej Zasowski – specjalizujący się w ortopedii
  lek. Józef Skubisz– spec. medycyny rodzinnej
 2. Personel pielęgniarski
  Maria Grzegorzak – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 3. Położna:
  Jolanta Niemiec – położna środowiskowo-rodzinna