Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Nocną i świąteczną opiekę lekarska i pielęgniarską dla pacjentów zapisanych do Centrum Medycznego DYNMED prowadzi ZOZ NR 2 w Rzeszowie oddział terenowy Dynów,
ul. ks. Ożoga 32, bez konieczności zmiany deklaracji.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:
1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych, w bezpośrednim kontakcie
z pacjentem lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta – w miejscu jego zamieszkania.
2. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające
z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Realizacja tych świadczeń następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 8.00 do 8. 00 dnia następnego. *

 

* źródło: http://www.nfz-rzeszow.pl